Obnovljivi izvori energije su oblik energije koji je sačuvan u zemaljskim prirodnim resursima te takav oblik energije nije konačan ili iscrpljivi, poput vjetra i sunčeve svjetlosti. Obnovljiva energija je alternativa tradicionalnoj energiji koja se oslanja na fosilna goriva i manje je štetna za okoliš.

Obnovljivi izvori energije su:

  • kinetička energija vjetra (energija vjetra)
  • Sunčeva energija
  • biomasa
  • toplinska energija Zemljine unutrašnjosti i vrući izvori (geotermalna energija)
  • potencijalna energija vodotoka (vodne snage)
  • potencijalna energija plime i oseke i morskih valova
  • toplinska energija mora