Ukupna instalirana snaga solarne elektrane na obiteljskoj kući ovisi o:

  • iskoristivoj površini krova ili druge plohe na koju se elektrana instalira,
  • zakupljenoj priključnoj snazi brojila (podatak moguće dobiti u HEP-u),
  • planiranoj godišnjoj potrošnji električne energije.

Ovisno o navedenim faktorima projektira se snaga elektrane, a niže su navedene okvirne cijene za neke veličine sustava (cijene bez PDV-a):

3 KW – oko 32.000,00 kn
2-4 člana obitelji, nema grijanja i hlađenja na struju

5 KW – oko 50.000,00 kn
2-4 člana obitelji, grijanje i/ili hlađenje na struju

7 KW – oko 60.000,00 kn
preko 4 člana obitelji, grijanje i/ili hlađenje na struju

10 KW – oko 80.000,00 kn
preko 4 člana obitelji, grijanje i/ili hlađenje na struju + apartmani